Firmamız, Türkiye ihracatçılar meclisi tarafından yapılan kapsamlı araştırmaya göre;  2016 yılı Türkiye ihracatında 61.000 ihracatçı firma arasından ilk 1000 firma arasına girmeyi başarmıştır.

Araştırma ve Tanıtım Hakkında

T.C Ekonomi Bakanlığı liderliğinde, Türkiye ihracatının çatı örgütü olan Türkiye İhracatçılar Meclisimiz, 2002 yılından bu yana her yıl ihracatçı sektörleri, üretim ve yatırım kapasitelerini, İlk 500 ve ikinci 500 İhracatçı firmanın sektör ve ülke bazlı ihracatı, sermaye dağılımları, kârlılık, insan kaynağı, enerji ve kapasite kullanımı gibi bir çok önemli konuda performans araştırmasını yaparak ihracatımız hakkında bir ana kaynak üretmektedir. TİM’e kayıtlı 61.000 ihracatçı arasında ilk 1000 firma toplam ihracatın yaklaşık %60’ını gerçekleştirmektedir. 

Yaptığımız bu kapsamlı araştırmanın amacı Türkiye kamuoyunu ihracatın bütünü ve ihracat performansları hakkında bilgi sahibi kılmak, yurtiçi ve yurtdışında Türkiye’yi, ihracatımızı ve ihracatçımızı ön plana çıkartmaktır. İngilizce ve Türkçe ayrı ayrı yayınlayıp, yurtiçi ve yurtdışında ihracatımız ile doğrudan ilgili olan 32.000 kanaat noktasına isme özel ulaştırılmaktadır. Yurtiçinde ihracatçılarımıza, medya mensuplarına, bankalara, akademisyenlere, elçilikler gibi kurumlara; seçkin ekonomi dergisi Turkishtime ile iç piyasada,  yurtdışında ise IMF, Forbes 500, OECD, BM ve AB yetkililerine, büyük Avrupa bankalarının fon yöneticilerine ve uluslararası medyanın önemli temsilcilerine dağıtım yapılmaktadır.

5  ay süren kapsamlı araştırmamız, Türkiye'nin dış ticaret gücünün yurtiçi ve yurt dışında aktaran tek bilgilendirme faaliyetidir. 2023 500 MİLYAR DOLAR İHRACAT hedefinde Türkiye ihracatının tek kurumsal tanıtım materyali olarak önemi ve itibarı her geçen yıl artmaktadır